Kroner

Er der mistet meget tand er en krone nødvendig.

Vi har vores egen maskine til at fremstille porcelænskroner på, og vi maler dem selv. 

Det betyder, at du skal være her en gang, ca. 2½ time, hvor der undervejs er 2 x ½ times pause. 

Derpå kan du gå herfra med en ny tand.

Vi kan også fremstille plastkroner, som er en midlertidig løsning, da de slides mere.

Hvis der skal laves en guldkrone, tager vi et aftryk og sender til vores tekniker, som så fremstiller den.

En rodbehandlet tand kan have behov for en stiftopbygning, hvis der mangler meget tand. Dette laves for at bygge noget op, som kronen kan sidde fast på.​

Broer

En bro er egentlig kroner, der er sat sammen. Mistede tænder kan erstattes af en bro. 

Man borer tænderne ud på sammen måde som til kroner, og så kommer der en krone henover den manglende tand, som sidder fast på nabotænderne. Broen kan ikke tages ud, når den først er sat fast. 

Kosmetisk kan man ikke se, at der mangler en tand.